Játékosközvetítők (Intermediaries)

A Magyar Labdarúgó Szövetség 2016. január 1. óta új Közvetítői Szabályzatát alkalmazza. 

A szabályzatnak megfelelően közvetítői szerződés megkötése az érintett szövetségnél/szövetségeknél tett regisztrációhoz kötött. 

2017. március 31. és 2018. március 31. között az összes kifizetés a sportszervezetek részéről a regisztrált közvetítők részére 223 537 888 Ft. (ez ÁFA-mentes összeg), míg ugyanezen időszakban az összes kifizetés a labdarúgókkal kötött képviseleti szerződések alapján a közvetítők részére 301 160 771 Ft- volt.

(The consolidated total figure of remuneration paid to intermediaries by our affiliated clubs:

242 734 062 HUF

The consolidated total figure of remuneration paid to intermediaries by all the players registered at our association:

313 481 902 HUF)A képviseleti szerződés legfeljebb kétéves időtartamra köthető. Képviseleti szerződés csak regisztrált közvetítővel köthető. A képviseleti szerződést, ha a felek eltérően nem állapodtak meg, a közvetítőnek kell az MLSZ részére az aláírást követő 5 munkanapon belül elektronikus úton benyújtania (kozvetito@mlsz.hu). A szerződést postai úton, eredetiben is el kell juttatni a Szövetséghez. Kérjük, fokozott figyelemmel legyenek a Közvetítői Szabályzat betartására és szabályszerű alkalmazására, mivel annak megszegése fegyelmi vétség, és így fegyelmi eljárást von maga után. 

A regisztrációhoz az alábbi dokumentumok eredeti példányban történő benyújtása szükséges: 

• Közvetői nyilatkozat (természetes-, vagy jogi személy) 

• Közvetítői regisztrációs adatlap 

Az MLSZ Elnöksége 2016. december 13. napján megtartott ülésén elfogadta a Közvetítői Szabályzat (KSZ) módosításait, amelyek 2017. július 1-én léptek hatályba. 

A legfőbb módosítások rövid összefoglalása: 

- Egy átigazolási megállapodásban, szerződéskötésben, vagy szerződéshosszabbítással kapcsolatos tranzakcióban csak egy közvetítő járhat el (bármely fél oldalán), mely közvetítőnek különös figyelemmel kell lennie a KSZ 4.§ (4) bekezdésében foglaltakra. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem lehet mind a sportszervezetnek mind külön a labdarúgónak közvetítője egy azonos ügyletben. 
- Elektronikus vagy postai úton be kell nyújtania a közvetítő által megkötött és aláírt képviseleti szerződést az MLSZ részére az aláírást követő öt munkanapon belül. Amennyiben elektronikus úton nyújtja be határidőn belül a képviseleti szerződést, úgy a postai úton is kötelező a szerződés eredeti példányait megküldeni az MLSZ részére. Ez a jelenlegi gyakorlatban kialakult módszer melyet a következőekben is alkalmazni fog az MLSZ. Fokozottan kérjük a tisztelt közvetítőket ezen rendelkezés pontos betartására. 
- A labdarúgókkal kötött képviseleti szerződések minden oldalát mindkét szerződő félnek aláírásával hitelesítenie kell, továbbá a szerződéseknek tartalmaznia kell a labdarúgó által történő átvételre vonatkozó záradékot is, melyet a labdarúgónak aláírásával, a dátum és a helyszín feltüntetésével kell megerősítenie. Fentiek hiányában a képviseleti szerződések nem vehetőek nyilvántartásba az MLSZ által. Új tartalom, mely tehát 2017. július 1-ét követően kötött képviseleti szerződések esetében lesz kötelező. 

Az MLSZ továbbra is az átláthatóság, a nemzetközi és hazai szabályoknak való megfelelés és kohézió, valamint a nemzetközi szövetségek felé fennálló kötelezettségek teljesítése érdekében kíván működni. 

A közvetítői ügyviteli (regisztrációs) díj és a tranzakciós díj számla ellenében történő befizetése minden érdekelt számára kötelező, annak elmulasztása fegyelmi vétség. A regisztrációt továbbra is minden évben meg kell újítani. 

Ügyviteli díj (ez feltétele a regisztrációnak): 50.000 HUF + ÁFA 

Tranzakciós díj: 20.000 HUF + ÁFA/tranzakció 

A számlaszám: 11784009-21028142 

MLSZ Ügyviteli és Tranzakció díj 

IBAN: HU 41 1178 4009 2102 8142 0000 0000 

SWIFT: OTPVHUHB

Főszponzoraink

  • Adidas
  • OTP Bank
  • TMP

Szponzoraink

  • Merkantil Bank
  • Groupama Biztosító
  • MOL
  • Förch
  • Jet Sol